Psychomotorische Therapie

Bij Paarden Studio wordt de Equitherapie grotendeels vormgegeven door elementen uit de Psychomotorische therapie (PMT). De paarden kunnen soms net dat beetje extra feedback geven aan de cliënt, maar de PMT is opzich ook al een krachtige therapievorm en het is natuurlijk ook mogelijk om PMT zonder de paarden te ontvangen. 
De PMT valt onder de vaktherapieën, deze vorm van therapieën wordt al langere tijd door ook de reguliere zorg erkend als een effectieve behandelmethode.

De psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van activiteiten, opdrachten en oefeningen gericht op bewegingsgedrag en lichaamservaring.
Het doel van PMT is klachten en problemen te leren herkennen, om er vervolgens mee om te leren gaan, of ze te verminderen en/of op te heffen. Gedacht kan worden aan het oefenen met bijv. nee zeggen, grenzen aangeven, leren stilstaan en concentreren, loslaten, ervaren van spanning én ontspanning.
De kracht van deze vorm van vaktherapie schuilt vooral in de mogelijkheid om de problemen in de situatie te beleven, en ter plekke te zoeken naar manieren om hier anders mee om te gaan. Dit kan door middel van het veranderen van het gedachtenpatroon, en/of het experimenteren met gedragsalternatieven.
Afhankelijk van de problematiek en de gekozen strategie, ligt het accent (afwisselend) meer op bewustwording en inzicht, meer op het opdoen van nieuwe en alternatieve ervaringen, of is het meer gericht op concrete gedragsverandering(en).

Kort gezegd is de PMT een ervaringsgerichte psychotherapievorm, waarbij het gaat om DOEN -> ERVAREN -> EFFECT.

In de PMT (en ook de Equitherapie) wordt bij Chiron Center ook elementen toegepast uit onder andere de Cognitieve Gedragstherapie en de Mindfulness.

Deel deze pagina op: